200 години Благоево - Дыхан М.Д.Дихан Михаил Дмитриевич. 200 лет селу Благоево. —  Одеса: “Чорноморье”, 2002. — с. 224.

Книга написана на родном для автора, болгарском языке и рассказывает о основных моментах в истории села Благоево. Приурочена к 200-летию села.
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР......................................................................3

Глава I. ПРЕСЕЛВАНЕ, УСТРОЙСТВО, СОЦИАЛНО
 ПОЛОЖЕНИЕ...................................................................9

а. Масовите преселвания на българиге в Русия.............9
б. Основаване на село Голям Буялък..............................15
в. Административно устройство на колонистите..........22

Глава П. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ДО 1918 г...........................................................................25

а. Селско стопанство........................................................27
б. Заняти. Търговия..........................................................38

Глава III. КУЛТУРЕН ЖИВОТ........................................44

а. Църква...........................................................................45
б. Училище и просвета....................................................48
в. Духовий връзки с България.........................................61

Глава IV. ГОЛЯМ БУЯЛЪК ПРЕЗ 1918-1944 г..............65

а. Социално-икономическо положение..........................65
б. Национално-държавно строителство.........................71
в. Насилственна колективизация....................................79

Глава V. КУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦИЯ: УЧИЛИЩА,
ТЕАТЪР, ПЕЧАТ, ТРАДИЦИИ.......................................101

а. Създаване на български училища...............................101
б. Клубове и библиотеки.................................................109
в. Благоевци в одеския български драматичен театър .111
г. Печат (вестници, списания, учебна и художествена
 литература).......................................................................118

Глава VI. БЛАГОЕВО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ НА ВЕЛИКАТА
ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА ОТ 1941—1945 г..................123

Глава VII. БЛАГОЕВО ПРЕЗ ПЕРИОД 1944—2001 г 133

а. Социално-икономическо положение..........................133
б. Просвета и култура......................................................159
в. Национално-духовно положение................................185
г. Връзките с България.....................................................198

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................208

Приложение № 1..............................................................211
Приложение №2...............................................................218
Приложение № 3..............................................................223

Комментарии

Популярные сообщения